dnes je Nedeľa - 14. júl 2024 - Kamil | zajtra Henrich

frenky.sk - homepage of Michal Frank

 

Poslanci samosprávnych zastupiteľstiev v Prešove 1990 - 2003

Komplexný prehľad poslancov mestského zastupiteľstva i ZPSK do roku 2003.

Prešov
Prešov
Aké bolo zloženie mestského zastupiteľstva po voľbách 1990, 1994, 1998 a 2002 v Prešove a akí poslanci z okresu Prešov boli zvolení do župného parlamentu v historicky prvých voľbách 2001. Tu prinášam prehľad.
Robil som ho ako prílohu k istému odbornému textu pre Hokkaido Univeristy v Japonsku a keďže najmä staršie mená sú z verejných zdrojov na internete ťažšie dohľadateľné, dávam to aj tu. Prehľad aj s komentárom.

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

Volebné obdobie 1990 - 1994

Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Prešove, do ktorého si občania priamou voľbou vybrali svojich zástupcov, sa konalo 10. decembra 1990. Za primátora mesta Prešov bol zvolený Ing. Viliam Sopko (KSS).
Prvé MsZ tvorilo 60 poslancov zvolených väčšinovým systémom v slobodných, priamych a tajných voľbách vo viacmandátových volebných obvodoch.

Poslancami MsZ boli v prvom volebnom období:

Volebný obvod č. 1:
MUDr. Vasiľ Janko (VPN)
MUDr. Augustín Bachratý (VPN)
Ing. Vladimír Beliš (KDH)
MUDr. Erich Trejbal (VPN)
MUDr. Dušan Hruška (KDH)
PhDr. Milan Laca (KSS)
Ing. Stanislav Hrabčák (VPN)
Pavol Husár (KSS)
MUDr. Jozef Baláži (DS)
Mikuláš Laš (VPN)
Jozef Gomulec (KSS)

Volebný obvod č. 2:
Ing. Eva Tureková (VPN)
Mária Olejníková (DS)
RNDr. Eva Michaeli (VPN)
Ing. Ján Šesták (KDH)
Martin Kredátus (KDH)
Kristína Biloveská (KDH)

Volebný obvod č. 3:
MUDr. Valerián Halčák (VPN)
Ing. Milan Benč (KSS)
Alexandra Dadejová (VPN)
JUDr. Danica Martinková (KSS)
Jakub Halčák (KDH)

Volebný obvod č. 4:
PhDr. Ivan Benko (VPN)
MUDr. Michal Grocký (VPN)
Ing. Milan Ondrovič (VPN)
Ing. Andrej Antuš (KSS)
Milada Dobiášová (KSS)

Volebný obvod č. 5:
Ing. Peter Dzivý (VPN)
Slavomír Benko (VPN)
František Husovský (KDH)
RNDr. Ľubica Cibuľková (KDH)
Ing. Ľubomír Sakala (VPN)

Volebný obvod č. 6:
MUDr. Karol Korpáš (VPN)
Ing. Marián Rajnič (VPN)
MUDr. Dalibor Kušnír (SNS)
PhDr. Ferdinand Uličný (VPN)
Ing. Dušan Macák (KDH)

Volebný obvod č. 7:
Šimon Blichár (KDH)
Ing. Anton Neupauer (KDH)

Volebný obvod č. 8:
Ing. Stanislav Goban (KDH)
Ing. Ladislav Fischer (VPN)
Stanislav Florek (KDH)
Jozef Ballon (KDH)

Volebný obvod č. 9:
Ing. Mikuláš Bodnár (KDH)
MVDr. Dušan Harbáč (KSS)
Anton Rondzík (KDH)

Volebný obvod č. 10:
MUDr. Zuzana Kováčová (VPN)
JUDr. Jozef Bujňák (KSS)
Ing. Jozef Kužma (VPN)
Ing. Matúš Holubkovič (KSS)

Volebný obvod č. 11:
MUDr. Ján Macko (VPN)
Eugen Andreánsky (KDH)
Ing. Vojtech Kačala (VPN)
Ing. Milan Fabišík (DS)
MUDr. Anton Tuhrinský (VPN)
Ing. Marek Hrabčák (KDH)
PaedDr. Igor Urban (VPN)
Ing. Miroslav Benček (VPN)
Ján Hvišč (VPN)
Ing. František Gerlašinský (KDH)

Komentár: Poslanec D. Harbáč bol nestraníkom, zvoleným na kandidátke KSS. Táto strana prestala po prešovskom sneme (október 1990) používať starý názov, a premenovala sa najprv na KSS-SDĽ, neskôr len na SDĽ. Do komunálnych volieb však išla ešte ako KSS. Verejnosť proti násiliu bolo širokospektrálne hnutie, ktoré vzniklo v roku 1989 pod vplyvom novembrových udalostí. Politicky bolo nekonzistentné, spájalo rôzne osoby (od bývalých komunistov, cez navrátivších sa emigrantov až po niekdajších disidentov). Preto ani v Prešove nevydržala VPN ako jednotný politický prúd a jej predstavitelia sa postupne regrutovali do iných politických subjektov, často stojacich na rôznych stranách politickej barikády: HZDS (napr. Urban), DS (Kužma, Jacko, Janko, Grocký, Bachratý), KDH (Halčák), SDKÚ (Laš)...
J. Kužma neskôr užíval rozšírený titul Ing. arch. , nové tituly akademické postupne pribudli ďalším poslancom (Uličný, Michaeli). Zloženie MsZ ostalo počas prvého volebného obdobia nezmenené.

Volebné obdobie 1994 - 1998

Ustanovujúce zasadnutie MsZ v druhom volebnom období sa konalo 15. 1. 1999. Zložil na ňom sľub novozvolený primátor Ing. Juraj Kopčák (KDH, DU) a 59 členov šesťdesiatmiestneho zastupiteľského zboru.

Za KDH to boli poslanci:
Jozef Ballon
Ing. Ján Balún
Ing. Vladimír Beliš
Ing. Albert Biroš
Šimon Blichár
Ing. Mikuláš Bodnár
Ing. Juraj Bujdosó
Ing. arch. Vladimír Debnár
Stanislav Ferenc
Ing. Stanislav Goban
Ing. František Gerlašinský
Jakub Halčák
Ing. Pavol Herman
MUDr. Štefan Homza
MUDr. Dušan Hruška
Ľudmila Jacková
Ing. Stanislav Kahanec
Ing. arch. Ján Katuščák
Martin Kredátus
Ing. Štefan Kužma
Ing. Dušan Macák
Ing. arch. Peter Marcinko
Stanislav Mathia
Ing. Anton Neupauer
Ing. Jozef Polačko
Ing. Anna Straková

SDĽ zastupovali:
Ing. Milan Benč
Miroslav Berník
JUDr. Jozef Bujňák
MUDr. Magdaléna Čačová
RNDr. Alexander Dugas
Ing. Jozef Ďurčák
PhDr. Oľga Glosíková
MUDr. Mirko Herkeľ
Doc. Ing. Štefan Kireta, CSc.
Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc.
PhDr. Milan Laca
MUDr. Inge Eristavi-Nováková

Za DS boli zvolení a zložili poslanecký sľub:
MUDr. Augustín Bachratý
MUDr. Jozef Baláži
Ing. Milan Fabišík
MVDr. Michal Flešár
MUDr. Michal Grocký
PaedDr. Vladimír Ilkovič
MUDr. Vasiľ Janko

Zástupcovia HZDS:
Anton Baláž
MUDr. Ján Bičej
Ing. Jozef Gruška
Milan Hrabčák
MUDr. Samuel Hruška
Ing. Ľudovít Malaga

DÚ, ktorá podporila kandidáta KDH na post primátora, získala päť mandátov:
Tibor Bramuška
Mgr. Milan Foľta
Ing. Peter Grejták
MUDr. Lýdia Jergová
Mgr. Helena Kaletová

Dve kreslá obsadili nezávislí kandidáti (NEKA):
PhDr. Ivan Benko
MUDr. Peter Biroš

Jeden mandát získala i SZS:
RNDr. Jana Budayová

Okrem náhradníckeho postu, ktorý ostal po Jurajovi Kopčákovi, sa uvoľnil ešte jeden mandát, keďže poslanec V. Debnár sa stal námestníkom prednostu a hlavným architektom mesta. Voľné mandáty boli zaplnené od II. riadneho zasadnutia MsZ (30. 1. 1995), kedy zložili sľub Kristína Biloveská a Ján Senderák (obaja KDH).
Čoskoro odstúpil pre pracovné povinnosti mimo Prešov poslanec volebného obvodu č. 8 Milan Foľta a 29. 5. 1995 ho nahradil Vincent Buranovský (KDH). Po úmrtí V. Buranovského nastúpila (20. 10. 1997) na uvoľnený post ďalšia náhradníčka Mária Labayová (HZDS).
Zaujímavosťou volieb je fakt, že priezvisko tretiny poslancov začína na písmeno „B“, čo môže mať súvislosť s volebným systémom.

Komentár: Poslanec A. Dugas vystúpil z SDĽ a prešiel do novovzniknutej SOP. V. Beliš opustil KDH a začal pôsobiť ako nezávislý. P. Biroš bol členom poslaneckého klubu KDH, ktorý opustil v čase, keď sa stal riaditeľom prešovskej nemocnice.

Volebné obdobie 1998 - 2002

Po komunálnych voľbách 1998 obhájil primátorský post J. Kopčák, ktorého podporovala rozšírená koalícia KDH, DU, DS, SZS.
MsZ sa v novom zložení prvý raz zišlo 15. 1. 1999. Zúžilo sa zo 60 na 51 zástupcov občanov. Za poslancov boli zvolení:
Ing. Anton Anderko (KDH)
Ing. Ján Balún (KDH)
MUDr. Peter Bandura (SOP)
Ing. Vlastimil Bartko (SDĽ)
PaedDr. Viera Bebčáková, CSc. (SDĽ)
Ing. Milan Benč (SDĽ)
PhDr. Ivan Benko (NEKA)
JUDr. Milan Berdis (SDĽ)
Ing. Albert Biroš (KDH)
Ing. Miroslav Biroš (SDĽ)
Ing. Emil Blicha (HZDS)
Šimon Blichár (KDH)
RSDr. Juraj Bobko (SDĽ)
Ing. Mikuláš Bodnár (KDH)
Ing. Juraj Bujdosó (KDH)
JUDr. Jozef Bujňák (SDĽ)
MUDr. Magdaléna Čačová (SDĽ)
Ing. Viliam Čech (KDH)
Ján Čižmár (SDĽ)
JUDr. Katarína Ďurčanská (KDH)
MUDr. Inge Eristavi-Nováková (SDĽ)
Mgr. Stanislav Ferenc (KDH)
Ing. František Gerlašinský (KDH)
Ing. Stanislav Goban (KDH)
Ing. Pavol Herman (KDH)
MUDr. Štefan Homza (KDH)
MUDr. Dušan Hruška (KDH)
Mgr. Juraj Hurný (KDH)
Ing. Peter Hurný (KDH)
PaedDr. Vladimír Ilkovič (DU-DS-SZS)
Ľudmila Jacková (KDH)
Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc. (SDĽ)
PaedDr. Milan Korkobec (SDĽ)
MUDr. Žofia Köhlerová (SDĽ)
MUDr. Vladimír Kuba (SDĽ)
PaedDr. Michal Kuča (SDĽ)
Ing. Štefan Kužma (KDH)
PhDr. Milan Laca (SDĽ)
MUDr. Miroslav Lukáč (SDĽ)
Ing. Dušan Macák (KDH)
Ing. Jozef Macejko (KDH)
Ing. arch. Peter Marcinko (KDH)
JUDr. Danica Martinková (SDĽ)
Stanislav Mathia (KDH)
Ing. Jozef Petraško (KDH)
Ing. Jozef Polačko (KDH)
Jozef Pribula (KDH)
Ján Senderák (KDH)
MUDr. Štefan Trenkler (KDH)
Ing. Dagmar Vojteková (SDĽ)

Od 21. januára 2000 nastúpil za poslanca MsZ MUDr. Juraj Staško (DU-DS-SZS). Mandát mu uvoľnila poslankyňa Danica Borisová (ide o poslankyňu Martinkovú, vrátila sa k svojmu dievčenskému menu), ktorá nastúpila na výkon funkcie podpredsedníčky Najvyššieho kontrolného úradu SR. Mandát zanikol aj Jozefovi Macejkovi, pretože zároveň bol vo funkcii ministra. Nahradila ho (14. 1. 2002) Mgr. Elena Šimčíková (SDĽ).
V súvislosti so spornými výkladmi zákonov o štátnej a verejnej službe sa vzdali (napokon sa ukázalo, že nemuseli) mandátov poslankyne Katarína Ďurčanská a Magdaléna Čačová. Prv menovanú nahradil (26. 6. 2002) MUDr. Vasiľ Janko (DU-DS-SZS), po tom, čo vyhral žrebovanie. Prvý náhradník, exposlanec Kireta odmietol nastúpiť na uvoľnený post a na druhom náhradníckom mieste skončili až dvaja poslanci, Vasiľ Janko a Vladimír Krupka. Keďže boli z rozličných politických zoskupení, musel rozhodnúť žreb. Poslaneckého kresla sa však o mesiac, 29. 7. 2002, dočkal aj Ing. Vladimír Krupka (KDH), ktorý nahradil M. Čačovú.

Komentár: MsZ vo volebnom období 1998 - 2002 bolo z politického hľadiska najnepokojnejšie a udialo sa v ňom viac zmien, než v prvom zastupiteľstve, teda v čase, keď sa iba kreovali základy slovenskej politickej scény. Udialo sa v ňom aj najviac poslaneckých výmen. Posilnila DS, ktorej k Vladimírovi Ilkovičovi (neskôr prestúpil do SDKÚ, potom do KDH) pribudol nestraník Juraj Staško (do koalície DU-DS-SZS ho nominovala DS) a Vasiľ Janko.
Zastúpenie v parlamente stratili SOP a HZDS, ich poslanci Bandura a Blicha sa stali pred voľbami do parlamentu VÚC nezávislými kandidátmi.
Najväčší rozruch však vyvolal vznik SDKÚ. Väčšina prešovských predákov KDH podporila nový subjekt Mikuláša Dzurindu. Odpoveďou bol vznik nového Klubu poslancov KDH, ktorý mal 12 členov: Anderko, Blichár, Ďurčanská, Gerlašinský, Goban, Herman, Hruška, Jacková, Kahanec, Macák, Mathia a Pribula. V klube s paradoxným názvom Poslanecký klub KDH (neskôr bol zmenený na klub kresťanských a demokratických strán) ostali zvyšní poslanci zvolených za KDH, plus Ilkovič a Staško. Avšak napríklad poslanec Ferenc nebol členom SDKÚ, ale ostal v KDH. Pred voľbami 2002 sa z SDKÚ vrátili do KDH (za ktoré kandidoval na primátora Juraj Kopčák, jeden z priamych zakladateľov SDKÚ) Balún, Bodnár, A. Biroš a Trenkler. Nový poslanec Krupka bol v čase nástupu výkonu mandátu členom SDKÚ. Pred voľbami do VÚC sa s KDH rozišli A. Anderko a P. Herman. Anderko sa doň pred komunálnymi voľbami 2002 vrátil, Herman nie.
Po rozpade poslaneckého klubu KDH sa najsilnejším subjektom mestského parlamentu stala SDĽ. V nej došlo pred komunálnymi voľbami 2002 iba k malým zmenám. Do jej radov vstúpil poslanec Ján Čižmár, ktorý bol jej nominantom, avšak nie straníkom (pred novembrom 1989 bol členom Strany slobody) a vystúpili z nej Dagmar Vojteková (kandidovala ako nezávislá) a Jozef Bujňák (kandidoval za ĽB). Vznik SDA poslanecký klub nijako neohrozil.
Zaujímavým javom bol aj zánik mandátu Jozefa Macejka, ktorý vykonával funkciu ministra dopravy. Keď sa poslanec Bujňák zaoberal tým, či nejde o konflikt záujmov, dočkal sa najprv negatívnej odpovede. Výbor NR SR pre konflikt záujmov však neskôr konštatoval, že súbežné vykonávanie postov ministra i poslanca je v rozpore s Ústavou SR. Macejko sa preto mandátu vzdal a na jeho miesto prišla E. Šimčíková. J. Bujňák vyslovil pochybnosť, či jej týmto neboli odoprené ústavné práva.
Ďalším precedensom bol súdny spor mestskej spoločnosti Spravbyt s dvoma poslancami (Anderko, Macák) za výroky, ktoré povedali na pôde MsZ. Kauza napokon skončila mimosúdnou dohodou.

Volebné obdobie 2002 - 2004

V napäto očakávaných komunálnych voľbách 2002 zvíťazil Ing. Milan Benč (SDĽ, HZDS, SDA, HZD, SNS a RDH-V), ktorý porazil svojich pravicových rivalov - dovtedajšieho primátora Juraja Kopčáka (KDH) a jeho zástupcu Štefana Kužmu (SDKÚ, ANO, DS, Smer). Kandidatúry sa vzdali a verejne podporili Benča aj Ivan Benko (NEKA) a Igor Novák (ĽB).

Za poslancov 31-členného MsZ boli zvolení:
Volebný obvod č. 1:
PhDr. Milan Laca (HZDS, SDĽ)
MUDr. Jozef Baláži (KDH)
MUDr. Inge Eristavi (HZDS, SDĽ)
MUDr. Dušan Hruška (KDH)
JUDr. Katarína Ďurčanská (KDH)
Ing. Ján Balún (KDH)
JUDr.  Milan Berdis (HZDS, SDĽ)

Volebný obvod č. 2:
MUDr. Igor Smolko (SDKÚ, ANO, DS, Smer)
MUDr.  Valerián Halčák (KDH)
MUDr. Miroslav Lukáč (HZDS, SDĽ)

Volebný obvod č. 3:
Ján Čižmár (HZDS, SDĽ)
Ing. Anton Anderko (KDH)
Šimon Blichár (KDH)
František Husovský (KDH)
Ing.  Marta Kollárová (SDKÚ, ANO, DS, Smer)

Volebný obvod č. 4:
PhDr. Ivan Benko (NEKA)
Ing. arch. Jozef Kužma (SDKÚ, ANO, DS, Smer)
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, CSc. (SDĽ)
RNDr. Mária Csatáryová (SDKÚ, ANO, DS, Smer)
Ing. Juraj Bujdosó (SDKÚ, ANO, DS, Smer)

Volebný obvod č. 5:
Ing. Stanislav Goban (KDH)
Ing. Mikuláš Bodnár (KDH)
Martin Buranovský (KDH)
Ing. Igor Gula (SDKÚ, ANO, DS, Smer)

Volebný obvod č. 6:
MUDr. Vasiľ Janko (SDKÚ, ANO, DS, Smer)
PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH (SDKÚ, ANO, DS, Smer)
Ing. Stanislav Kahanec (KDH)
Jozef Pribula (KDH)
Ing. Soňa Bošelová (SDKÚ, ANO, DS, Smer)
Ing. Štefan Vaško (SDKÚ, ANO, DS, Smer)
Mgr. Juraj Hurný (SDKÚ, ANO, DS, Smer)

Komentár: Milan Benč bol zvolený aj za poslanca MsZ, avšak tento post po dvanástich rokoch opustil, aby sa mohol ujať primátorskej funkcie a nahradil ho M. Lukáč. Zaujímavá situácia nastala v obvode č. 4, keď k získaniu mandátu pomohlo priezvisko. Juraj Bujdosó totiž získal rovnaký počet hlasov ako ďalšia kandidátka Mgr. Mária Čížiková. V takomto prípade rozhoduje poradie, ktoré určí strana. V straníckom poradí bola Čížiková prvá a Bujdosó druhý, rozhodli tak primárne voľby. Delegát koalície však predložil mestskej volebnej komisii abecedné poradie kandidátov, čím Čížikovú de facto pripravil o poslanecké kreslo.
J. Baláži kandidoval za KDH, ide o niekdajšieho poslanca za DS. Inge Eristavi je Eristavi-Nováková, pri voľbách bola zaregistrovaná iba ako Eristavi.
Čo sa týka koalícií, tak za HZDS, SDĽ sa do mestského parlamentu dostali iba členovia SDĽ. Veľká prešovská koalícia SDKÚ, ANO, DS, Smer získala nasledovné mandáty: SDKÚ 3 (J. Hurný, S. Bošelová, J. Bujdosó), DS š (V. Janko, J. Kužma, M. Csatáryová), ANO 3 (Š. Vaško, I. Gula, M. Kollárová) a Smer 2 (I. Smolko, Š. Andraščíková). V MsZ vznikli tri kluby, HZDS, SDĽ (6 poslancov SDĽ plus Benko), KDH a opozičný, spoločný klub ANO, DS, SDKÚ, Smer. Takýto bol stav minimálne k dátumu dokončenia tohto textu (23. 4. 2003).

Súhrnný komentár: Počas štyroch volebných období zastupovalo Prešovčanov v MsZ dovedna 135 poslancov. Počet nováčikov sa neustále znižoval, v druhej dekáde ich bolo 42, v tretej 25 a v štvrtej osem. Prím hrali KDH a SDĽ, relatívne vysoký počet pripadol aj celoslovensky málo úspešnej DS.
Zaujímavosťou je, že zástupcovia v SR dlhodobo najsilnejšieho subjektu HZDS hrali len marginálnu rolu. Od roku 1994 (teda prvé obdobie nerátajúc) do 2003 ich bolo osem zo 148 poslancov. Nepresadila sa ani SNS (jediný poslanec), kedysi vládne strany ZRS (nula) a SOP (jeden zvolený zástupca ľudu), ani strany ako KSÚ (predtým SKDH), SDA, HZD, SDSS, PSNS, ortodoxná KSS, SMK (tá však ani nešla do volieb, úlohu menšinovej strany neúspešne suplovala RDH-V) a ďalšie.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

Volebné obdobie 2001 - 2003

Koncom roku 2001 sa konali historicky prvé voľby do samosprávnych orgánov vyšších územných celkov (ľudovo žúp, oficiálna pojmológia nebola ustálená, používali sa výrazy Prešovský samosprávny kraj, vyšší územný celok a ich odvodeniny). Občania prešovského VÚC si v trinástich volebných obvodoch (určené podľa okresov) volili predsedu VÚC a poslancov regionálneho parlamentu.
V prvom kole volebného súboja o županský post vyhral kandidát SDKÚ a KDH Juraj Kopčák, avšak v druhom kole výsledok vo svoj prospech otočil kandidát koalície HZDS - Smer MUDr. Peter Chudík. Táto koalícia triumfovala aj vo voľbách do parlamentu Prešovského samosprávneho kraja, keď obsadila polovicu zo 60 kresiel. Výsledky náhradníkov dokazujú, že SDKÚ a KDH stratili (pri väčšinovom, viacmandátovom systéme volieb) hlasy predovšetkým pre to, že sa im nepodarilo zostaviť spoločnú kandidátnu listinu.

Okresu Prešov pripadlo v parlamente VÚC dvanásť mandátov, ktoré získali:
PhDr. Štefánia Andraščíková (HZDS, Smer)
Ing. Milan Benč (SDĽ)
JUDr. Anton Bidovský (SDKÚ)
Ing. Ľubomír Červeňák (HZDS, Smer)
Ing. Ján Dobrovič (HZDS, Smer)
Doc. PhDr. Rudolf Horváth, CSc. (HZDS, Smer)
MUDr. Dušan Hruška (KDH)
JUDr. Mária Kusendová (HZDS, Smer)
Ing. Štefan Kužma (SDKÚ)
JUDr. Ladislav Lukáč (HZDS, Smer)
Ing. Václav Mihok (HZDS, Smer)
Ing. Vladimír Uram (HZDS, Smer)

Komentár: Smeru pripadli v rámci Prešovského okresu štyri mandáty (Andraščíková, Červeňák, Kusendová a podpredseda VÚC Horváth), ostatné mandáty v rámci koalície získali kandidáti HZDS. Celkovo získal Smer deväť kresiel.
Všetci poslanci z uvedeného volebného obvodu mali v čase volieb do zastupiteľstva VÚC trvalé bydlisko priamo v Prešove, s výnimkou V. Mihoka z obce Lada.
Začiatkom roku 2003 došlo v HZDS k rozkolu, keď sa v NR SR odčlenila skupina poslancov okolo Vojtecha Tkáča a založila klub nezávislých poslancov, na ktorom budovali základy strany pomenovanej Ľudová únia. Ku „tkáčovcom“ patril aj Peter Chudík, ktorý bol preto vylúčený z hnutia. V čase uzávierky nebolo jasné, ku ktorému názorovému prúdu sa hlásili poslanci VÚC zvolení za HZDS. Stranícku príslušnosť menil aj Anton Bidovský, ktorému bolo pozastavené členstvo v SDKÚ a Súd SDKÚ rozhodoval o jeho definitívnom vylúčení.
Voľby župana nedopadli najlepšie pre ďalších Prešovčanov. Milan Benč (SDĽ) skončil tretí, získal však aspoň poslanecký mandát. To sa nepodarilo Jozefovi Kužmovi (DS), ktorý skončil až šiesty. Peter Biroš (ANO) bol štvrtý, za poslanca nekandidoval. Ďalší prešovskí kandidáti nezískali ani percento.

Dokončené: 23. 4. 2003

Zoznam skratiek:

ANO – Aliancia nového občana
DS – Demokratická strana
DU – Demokratická únia Slovenska
HZD – Hnutie za demokraciu
HZDS – Hnutie za demokratické Slovensko
KDH – Kresťanskodemokratické hnutie
KSS – Komunistická strana Slovenska
KSÚ – Kresťansko-sociálna únia
ĽB – Ľavicový blok
MsZ – mestské zastupiteľstvo
NEKA – nezávislý kandidát
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky
PSK – Prešovský samosprávny kraj
PSNS – Pravá Slovenská národná strana
RDH-V – Regionálna demokratická hromada - Východ
SDA – Sociálnodemokratická alternatíva
SDKÚ – Slovenská demokratická a kresťanská únia
SDĽ – Strana demokratickej ľavice
SDSS – Sociálnodemokratická strana Slovenska
SKDH – Slovenské kresťanskodemokratické hnutie
SMK – Strana maďarskej koalície
SNS – Slovenská národná strana
SOP – Strana občianskeho porozumenia
SZS – Strana zelených na Slovensku
VPN – Verejnosť proti násiliu
VÚC – vyšší územný celok
ZPSK – Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
ZRS – Združenie robotníkov Slovenska

Viac o komunálnych voľbách: http://frenky.sk/clanok/1035/komunalne_volby_v_presove_1990-2014.html

 
20.7.2020 | Pridal: Michal Frank | Politika | čítané: 4049 krát | Zdieľať |  
Strecha
Michal Frank
Michal Frank facebook

© Copyright 2000 - 2010 Michal Frank
Design & engine by Vádium s.r.o. 2010 | powered by Tesmur:CMS