dnes je Nedeľa - 19. máj 2024 - Gertrúda | zajtra Bernard

frenky.sk - homepage of Michal Frank

 

Izidor – nová súťaž pre novinárov

Ocenenie Izidor pre najlepšie príspevky z regiónov - uzávierka je 31. 3. 2020.

- - - AKTUALIZÁCIA: SÚŤAŽ JE ZRUŠENÁ - - -

Centrum pre nezávislú a objektívnu žurnalistiku (CenPress) v spolupráci s Cechom novinárov pripravilo súťaž, ktorej cieľom je podpora regionálnej žurnalistiky. Regióny sú piliermi, ktoré budujú celé Slovensko a sú kľúčové pre jeho komplexnosť. Súťaž je určená pre novinárov ako v tradičných médiách, tak aj v nových médiách.

Termín ukončenia súťaže IZIDOR je 31. 3. 2020. Do súťaže sa zasielajú príspevky, ktoré boli pripravené v období počas roka 2019 (1. 1. 2019 – 31. 12 .2019). Súťažné príspevky budú zaraďované a vyhodnocované v ôsmich súťažných kategóriách. Prihlášky a štatút súťaže nájdete na https://www.cenpress.sk/sutaz-izidor/.

Prihlásiť sa dá online.

Kategórie:

tlačené médiá
rozhlas
televízia
online médiá
Instagram
YouTube
blog
podcast

Aj v tomto roku pokračuje súťaž Podnikové médium roka 2019, ktorého partnerom sa už v minulom roku stal aj CenPress.

Súťažiť sa bude v kategóriách Podnikové noviny, Podnikové časopisy - interná a externá komunikácia, Noviny a časopisy rozpočtových organizácií, Médiá škôl a tretieho sektora, Podniková brožúra a leták, Audiovizuálna prezentácia a podcast, Webové stránky, Virál, Výročné správy, Elektronický magazín, Facebookové stránky, Instagram a voľné formy.

Termín zasielania prihlášok je do 5. 4. 2020. Do súťaže môžu spoločnosti zasielať podnikové médiá realizované v roku 2019. Prihlášky na stiahnutie a štatút nájdu súťažiaci na stránke www.podnikovemedium.sk .
Odovzdávanie cien Izidor sa stáva súčasťou odovzdávania cien Podnikové médium roka a obohatí tak blok odovzdávania cien printovým médiám miest a obcí.

Kto bol Izidor

Novinárska súťaž nesie názov po svätcovi Izidorovi, ktorý bol vyhlásený za patróna internetu. Sv. Izidor Sevillský, ktorý má sviatok 4. apríla, žil v 6. – 7. storočí v Španielsku. Okrem bohumilého života kresťana, neskôr biskupa, sa vyznačoval aj skvelými kázňami a argumentačnými schopnosťami proti „bludom“ vtedajšej doby. Vyučoval ľud, písal knihy, vysvetľoval pravdy viery. Túžil, aby každý, kto chce, sa mohol dostať k informáciám a tak sa snažil medzi ľudom pestovať vzdelanosť. Španielski informatici z Observačnej služby internetu v Barcelone inšpirovaní údajmi a odporúčaním Pápežskej rady pre masmédiá navrhli sv. Izidora za patróna internetu a užívateľov počítačov. Dôvodom je aj najvýznamnejšie dielo svätca – Etymologiarum – ucelený zborník informácií z rozmanitých oblastí života a vedy (paralela k internetu). Patronát potvrdil v roku 2001 počas púte do Španielska pápež Ján Pavol II.

Linky:

CenPress: https://www.cenpress.sk/
Cech novinárov: https://www.cechnovinarov.sk/
Na FB: https://www.facebook.com/cechnovinarov/
Izidor: https://www.cenpress.sk/sutaz-izidor/
Správa TASR o súťaži: https://www.teraz.sk/kultura/cielom-sutaze-izidor-je-podpora-regi/450405-clanok.html

 
23.3.2020 | Pridal: Michal Frank | Iné | čítané: 2207 krát | Zdieľať |  
Strecha
Michal Frank
Michal Frank facebook

© Copyright 2000 - 2010 Michal Frank
Design & engine by Vádium s.r.o. 2010 | powered by Tesmur:CMS