dnes je Piatok - 19. júl 2024 - Dušana | zajtra Iľja, Eliáš

frenky.sk - homepage of Michal Frank

 

Premiéra nového titulu Denník N a jeho komparácia so SME

Toto je odborný príspevok, ktorý vyšiel v zborníku k 11. Študentskej vedeckej a umeleckej konferencii v júli 2016, konferencia sa konala v roku 2015 (viď obrázky).

Text, ktorý uvádzam tu, vyšiel v 485-stranovej publikácii 11. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA Zborník príspevkov, editor Martin Ološtiak.

Ak chcete z neho citovať, prosím, použite korektný bibliografický odkaz. Oficiálny text (na presné citovanie) nájdete tu:
www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak8/subor/Frank.pdf

Zborník: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak8

Bibliografický odkaz:
FRANK, M. 2017. Premiéra nového titulu Denník N a jeho komparácia so SME. In: OLOŠTIAK, M. (ed.), 2017. 11. Študentská vedecká a a umelecká konferencia. Zborník príspevkov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, s. 267 – 274. ISBN: 978-80-555-1609-7

Neoficiálny príspevok (bez zvýraznení, kurzívy, poznámok pod čiarou, apod.):

PREMIÉRA NOVÉHO TITULU DENNÍKNAJEHO KOMPARÁCIA SO SME

Michal Frank

Slovenským mediálnym trhom otriasol koncom roka 2014 vstup finančnej skupiny Penta do tohto odvetvia. Najvýraznejšie sa prejavil po získaní podielu vo vydavateľstve Petit Press, ktorého vlajkovou loďou je denník SME, titul so silným príbehom a 22-ročnou históriou. Dôsledky vstupu Penty na seba nedali dlho čakať. Spôsobili domino efekt, ktorý sa najvýraznejšie prejavil v samotnom SME. Odišla z neho podstatná väčšina redaktorov, vrátane vedenia, a ďalších zamestnancov. SME začínalo de facto odznova a väčšina bývalých „smečkárov“ založilo projekt, z ktorého sa vykryštalizoval nový celoslovenský titul, vydávaný v online i tlačenej podobe – Denník N.

Mediálny sektor sa v posledných rokoch nejavil ako lukratívne biznisové odvetvie. Náklady a predaje novín klesali, v dôsledku krízy klesli tiež príjmy z inzercie, významné množstvo percipientov sa presunulo na internet, ktorý však nedokázal vygenerovať také príjmy inzercie, na aké boli v minulosti vydavatelia zvyknutí, redakcie šetrili náklady. V tejto situácii došlo k zvratu v dosiaľ nemennej situácii, pričom príchod Penty, finančnej skupiny s pochybnou povesťou, nebol slovenským špecifikom.

Signály z ČR

Nemeckí vlastníci Rheinische Post Mediengruppe sa už predtým rozhodli predať veľký český vydavateľský dom MAFRA (MF Dnes, Lidové noviny...) kontroverznému majiteľovi spoločnosti Agrofert a následne ministrovi financií Andrejovi Babišovi, polovičný podiel v slovenskom vydavateľstve Petit Press, a. s. , predali spoločnosti kontrolovanej finančnou skupinou Penta Investments. Tá už predtým stihla získať vydavateľstvo 7 plus i Trend. V Petit Presse bola napokon, po zložitých vyjednávaniach, „zatlačená“ do minority, medzitým však podstatná časť denníka SME, sťaby vlajkovej lode vydavateľstva, odišla, na protest proti vstupu oligarchov do vlastníckych štruktúr vydavateľstva.

Rheinische Post Mediengruppe je nemecká mediálna skupina, s rodinnou tradíciou a mala dobrú povesť. Paradoxne, bol to práve tento vydavateľský dom, kto predal svoj podiel v slovenských (i českých) médiách finančnej skupine so zlým imidžom . Dôvod bol jediný, peniaze (15 mil. eur), čo nemeckí vlastníci ani netajili. „Hoci sme naďalej presvedčení o príťažlivosti spoločnosti a trhu, predaj je logickým krokom po odpredaji našich aktivít v Českej republike, “ vyhlásil konateľ nemeckej firmy Johannes Werle.

Krátka genéza zmeny vlastníckej štruktúry

Penta bola ochotná výrazne preplatiť trhovú hodnotu vydavateľského podielu, pričom druhý, paritný akcionár (PSIS), si to napriek predkupnému právu, nemohol dovoliť. Vyšlo tiež najavo, že nemeckí akcionári obišli dovtedajší manažment Petit Pressu i slovenských spoluvlastníkov. S predstaviteľmi Penty (Jaroslavom Haščákom) rokovali tajne a sprostredkovane.
„Johaness Werle, zástupca nášho nemeckého akcionára, hovorí ústami plnými bielych zubov, že Rheinische Post Gruppe nikdy nepredá svojich 50 % akcií vydavateľstva Petit Press žiadnej finančnej skupine a víťazoslávne mi oznamuje, že ich nemecké akcie kupuje SITA. Igor Grošaft, majiteľ Sity, nám predstavuje Jaroslava Haščáka a Pentu ako investora, “ priamo opisuje vzniknutú situáciu A. Fulmek v chystanom príbehu denníka SME.

Samotný Igor Grošaft tieto slová v rozhovore pre Trend (už vlastnený Pentou) nevyvracia, práve naopak. Na otázku, kedy do procesu vstúpila Penta hovorí: „V čase, keď už bolo jasné, že sa dotiahne transakcia s Trendom a 7 Plus. Niekedy v lete alebo pred ním. Ostré rokovania s Nemcami začali koncom júna, začiatkom júla. Potom sa asi sedem týždňov doťahovali zmluvy. Lebo to nie je len kúpa 50 percent, ale aj zložitejšie transakčné vzťahy.“ (Trend, 2014)

Pre kontext, meno Grošaft sa spomína v spise Gorila, ktorý otriasol slovenskou scénou. Nepriamo ho v súvislosti s províziami za rozhodovanie o energetických závodoch, ako člena predstavenstva Fondu národného majetku, spomína aj Tom Nicholsom v knihe Gorila: „Provízie za výber privatizačného poradcu rozdelí medzi politických nominantov, zatiaľ čo strany dostanú provízie zo samotného predaja.“ (Nicholson, 2012).

Za takýchto okolností vstúpila Penta do Petit Pressu. Fulmekovi sa podarilo vyjednať ústup do minority (5 % odkúpila PSIS), drvivá väčšia ľudí však zo SME odišla, redakcia sa budovala nanovo, čo malo následne aj ďalší vplyv na iné tituly vydávané Petit Pressom. A väčšina z redaktorov a ďalších pracovníkov SME založila nový projekt.

Takto vznikol Denník N (názov sa vykryštalizoval postupne, pričom „N“ značí nezávislosť), ktorý začal pravidelne vychádzať v printovej verzii 30. januára 2015.

Konfrontácie na titulnej stránke

Už v stredu 15. 10. 2014 vyšiel denník SME s fotografiou prázdnej redakcie na titulnej strane a dvoma stĺpčekmi – generálneho riaditeľa Alexeja Fulmeka a (odchádzajúceho) šéfredaktora Matúša Kostolného. Hoci obaja spomínaní čelní predstavitelia SME si boli názorovo i profesne blízky, išlo o prvú konfrontáciu medzi „starým a novým“. Fulmek označil odchod vedenia redakcie za predčasný a napísal, že chce „brániť to, čo sme vybudovali za posledných 20 rokov, do poslednej možnej chvíle“. (SME, 15. 10. 2014)
„Karol Ježík (prvý šéfredaktor SME – pozn. aut.) a Alexej Fulmek boli pre mňa skutočnými hrdinami a ich noviny dôkazom, že v tejto krajine sa nedá všetko, “ (SME, 15. 10. 2014) odkazoval vo svojom stĺpčeku Kostolný na príbeh SME a abdikoval z funkcie. Neskôr ho nasledovala väčšina kolegov.

V tejto konštelácii sa začal kreovať nový projekt. Pri fundraisingu sa sprvoti opieral o dobrovoľné príspevky percipientov a podporovateľov. Po kapitálovom vstupe významného investora, spoločnosti Eset, došlo k rozhodnutiu vydávať tlačenú verziu pod názvom Denník N (pôvodne to bol Projekt N) na dennej báze, okrem soboty a nedele, čím na úzkom slovenskom trhu v tomto segmente pribudol ďalší titul, a teda aj priamy konkurent SME, na ktorého čele stala nová šéfredaktorka Beáta Balogová.

Prvým impulzom zmien na slovenskom mediálnom trhu, signifikantným pre ďalšie pohyby v zmenách vlastníckych štruktúr vydavateľstiev, aj keď bez priamej príčinnej súvislosti, bol vznik nového titulu košice:dnes. „Akoby predznamenal procesy, ktoré v rýchlom slede nasledovali v ďalších dňoch.“ (Frank, 2015)
Jeho prvé číslo sa na trhu objavilo 12. 9. 2014 a na tento deň sa pripravil rozšíreným vydaním aj hlavný konkurent Korzár, denník Košického kraja, čo vyplynulo z komparatívnej analýzy oboch titulov. (tamže)

Odlišná situácia: blízkosť oboch titulov

V prípade prvého čísla Denníka N a SME z rovnakého dňa (komparácia je uvedená nižšie) bola situácia iná. Prv než sa na trhu objavilo prvé (po dvoch nultých) tlačené číslo nového denníka, vyšiel 15. 1. 2015 (v čase, keď už väčšina bývalých redaktorov skončila) denník SME s mimoriadnou prílohou venovanou svojmu 22. výročiu, plus 20. výročiu na webe.
Emóciami nabitá príloha, v novinách za polovičnú cenu (40 centrov) absolvovala viaceré prvky a výroky, ktoré zmieňujeme pre ucelenosť komparácie prvého čísla Denníka N so svojím konkurentom. Podobne, ako v zmienenom čísle Korzára, bolo v prílohe SME zverejnené tablo s fotografiami aktuálnych redaktorov a pracovníkov denníka. Takisto treba zdôrazniť, že dobový a skutkový kontext, v ktorom výročné číslo vyšlo, nie je porovnateľný s príchodom konkurenta pre košický Korzár, ale ani s dramatickými zmenami z minulosti, pri ktorých došlo k vzniku SME zo Smeny či Korzára z Korza. Medzi „enkom“ a „smečkom“ panovali iné vzťahy, oveľa náklonnejšie, čo vyplýva aj z nasledujúcich výrokov (priestor v nich dostal aj šéfredaktor Denníka N a bývalý šéfredaktor SME Matúš Kostolný). Tie však zároveň predznamenali, ako sa začne vyvíjať vzájomný konkurenčný vzťah oboch titulov.

Šéfredaktorka SME Beáta Balogová: „Áno, odišiel veľký počet ľudí, ktorí vedeli robiť dobré noviny. Načas nás to môže oslabiť, ale SME funguje ďalej a ostalo tu dosť kvalitných ľudí“ (SME, 15. 1. 2015)
Zástupca väčšinového spoluvlastníka PSIS Peter Vajda: „Prvotné rozhorčenie vedenia redakcie a redaktorov nad spôsobom, ako sa mení štruktúra akcionárov, bolo pochopiteľné. Potom sa situácia zmenila (...) Dnes sa zdá, že pôvodné jasné a zásadné námietky proti radikálnej zmene akcionárskej štruktúry sa stali zámienkou v druhej časti procesu, ktorou bola skôr chuť založiť si nové noviny.“ (SME, 15. 1. 2015)
Šéfredaktor Kostolný: „Prirodzene budeme konkurentmi, lebo chceme robiť kvalitnú žurnalistiku. Dúfam, že ten súboj bude férový a slušný.“(...) „Zo SME som neodišiel pre nový projekt (...), ani kvôli Petrovi Vajdovi, naopak, moje skúsenosti s ním ako vydavateľom boli vynikajúce.“
„Mám ich (bývalých kolegov – pozn. aut.) stále veľmi rád a nepochybujem, že urobia všetko preto, aby SME zostalo SME. Takých ich poznám.“ (SME, 15. 1. 2015)
Generálny riaditeľ vydavateľstva Alexej Fulmek: „Príbeh denníka SME je ťažký a dôležitý pre túto krajinu a ja verím, že z neho vyjdeme silnejší.“ (SME, 15. 1. 2015)

Prvé číslo Denníka N a jeho komparácia

Pristúpme teda k porovnaniu oboch titulov, prvého oficiálneho čísla Denníka N z 30. 1. 2015 a vydania SME z rovnakého dňa, a to ku komparácii zobjektivizovanej obsahovou analýzou ako metódou spočívajúcou v objektívnom systematickom a kvantitatívnom opise manifestovaných (prejavených) obsahov komunikácií, pričom za obsah sa tu považujú jazykové, obrazové, hudobné a iné symboly, z ktorých je oznam zložený. (FILIT)

Denník N vyšiel v podobnom formáte (berliner) ako SME, ale mierne zväčšenom, no so „vzdušnejšou“ grafikou a väčšími fotografiami, na 24 stranách umiestnených v troch zošitoch, pričom ten tretí (s. 17-24) tvorí víkendovú prílohu. Má de facto nahradiť víkendové vydanie, keďže tento denník počas sobôt nevychádza (aj prvé číslo je označené dvoma dátumami, od piatku do nedele). Výtlačok stál 80 centov.
Denník SME sa v daný deň neodlišoval od bežného piatkového vydania. Vyšiel na 20 stranách, jeho súčasťou bola pravidelná plnofarebná 24-stranová (tabloidová) príloha SmeŽeny. Výtlačok stál 80 centov.

Oba tituly sa výrazne líšia nielen grafikou, ale aj po obsahovej stránke. Titulnej strane Denníka N dominuje fotografia prezidenta Andreja Kisku, odkazujúca na veľký profilový rozhovor (nachádzajúci sa na str. 2 a 3), s titulkom Prezident Kiska: Referendum rozdeľuje krajinu.

V hornej časti novín, vedľa hlavičky, je upútavka na tému víkendovej prílohy (sedemdesiatka Milana Lasicu) a na podvale sa nachádza stĺpček šéfredaktora M. Kostolného oboznamujúci čitateľov s novým denníkom. „Andreja Kisku sme pre hlavný rozhovor do prvého čísla oslovili, lebo sme boli zvedaví najmä na jeho postoje k referendu, Ukrajine a Rusku. No vnímame, že príbehy Denníka N a politika Kisku môžu mať niečo podobné. Aj on vyzeral pred voľbami ako začiatočník, ktorý nemá šancu uspieť medzi tvrdými a skúsenými súpermi. Aj on do toho išiel bez podpory veľkých štruktúr a riskoval. Už len byť podobne úspešní.“ (Denník N, 30. 1. 2015)

SME prináša na titulke článok k hlavnej téme, ktorej venuje spravodajské strany 2 a 3, pod názvom Referendum zrejme prepadne. Pripája k nemu aj stĺpček Petra Schutza. V hornej časti, nad hlavičkou, avizuje Schutzovu autorskú stranu, vedľa nej sú upútavky na prílohu a na športové strany (tenisová trénerka Husárová). Na prvej strane sa nachádzajú štyri krátke články, ktoré sú podrobnejšie rozoberané vo vnútri čísla a týkajú sa penzií, umelej inteligencie, Izraela a turistického ruchu.

Odlišné hlavné správy

Hlavné materiály vydania sa nachádzajú v oboch denníkoch na stranách 2 a 3 (Kiska, resp. referendum). Na str. 4 a 5 prináša Denník N tému o predražených štátnych weboch, pričom na s. 5 je na jednom stĺpci stručný spravodajský prehľad dňa (9 noticiek).
SME zverejnilo na štvrtej strane spravodajské príspevky o sťažnostiach na lieky, zatknutí predstaviteľa skrachovanej nebankovej spoločnosti, o súde s mafiánom a o diskusii s ministrom školstva. Pripája aj tri krátke noticky z domova. Na s. 5 sa nachádzajú články o základniach NATO a Ústave pamäti národa a plošný inzerát . Toto členenie poukazuje na prvý pohľad zjavnú rozdielnosť oboch titulov. Kým jeden ponúka témy, ktorým venuje veľkorysý priestor, druhý ponúka viac správ menšieho rozsahu.

Šiesta a siedma strana v denníku SME je venovaná ekonomickým témam, v Denníku N je na s. 6 správa zo sveta (sankcie voči Rusku) a stĺpček Jany Shemesh, na s. 7 celoplošný inzerát.

Športu venuje Denník N iba stranu 8, na ktorej sa nachádza publicistický materiál týkajúci sa blížiaceho sa škótskemu futbalovému derby medzi glasgowskými klubmi Celtic a Rangers. Jeho autorom je spisovateľ Samo Marec. SME má na s. 8 a 9 umiestnené správy zo zahraničia. Týkajú sa Izraelu, zmiznutého letu v Malajzii, ukrajinskej vojačky držiacej hladovku a školy v Barme (rubrika Ázijský zápisník). Strany sú doplnené o self-promo marketing. Desiata strana je venovaná vede a technike.

Druhý zošit Denníka N je venovaný komentárom a publicistike. Na s. 9 sa nachádza Shootyho karikatúra so zobrazením bilbordu s reklamou na Denníkom N a publikované komentáre zástupcu šéfredaktora Konštantína Čikovského k IT oblasti (súvisiaci s témou o predražených weboch) a komentátora Petra Morvaya o sankciách pre Rusko.

Na s. 10 sa nachádza príspevok vzťahujúci sa k samotnému Denníku N, ktorého autorom je Martin M. Šimečka, člen redakčnej rady Denníka N a niekdajší šéfredaktor SME. Komentár k referendu tu majú zástupcovia iniciatívy demagog.sk a na podvale je fejtón (?) Kornela Földváriho. Jedenásta strana, s hlavičkou argumenty, prináša karikatúru Vizára (k referendu), poznámku Lukáša Filu (konateľ vydavateľstva N Press, s. r. o. , niekdajší zástupca šéfredaktora SME) o témach, ktoré by mohli rezonovať aj pri budúcoročných voľbách a publicistický materiál väčšieho rozsahu Som Psíček a Mačička od spisovateľa Silvestra Lavríka s previsom na celej s. 12. Nasleduje celostranový komentár Referendum, obušky a vrece od autora Tomáša Gálisa, komentátora Denníka N.

Odhliadnuc od témy referenda, v danom čase aktuálnej, komparované noviny sa tematicky líšia aj pri názorových stranách. Autorskú stranu (s. 11) má v denníku SME komentátor Petra Schutza, pričom článok Štvrtý dôchodkový pilier, len pre členov Smeru je komentovaným súhrnom týždňa.

Strana 12 je venovaná komentárom. Znovu má na nej zastúpenie Schutz (k dôchodkovému systému) i ďalší prominentný autor Tom Nicholson (k ministrovi hospodárstva). Hlavný komentár (k referendu) má Dušan Taragel, na podvale je umiestnený fejtón (?) spisovateľa Ľubomíra Feldeka. Na strane sa nachádza aj Mandorova karikatúra (k referendu).

Na s. 13 sú dva publicistické príspevky externých autorov (o úrovni vysokého školstva a referende).

Paradoxne, k istej zhode, aspoň na prvý pohľad, dochádza v oboch denníkoch na s. 14, venovanej kultúre. V oboch prípadoch píšu externé autorky o knihách, akurát o iných spisovateľoch (N – Salinger, SME – Loe). Denník N má na tejto strane tiráž, SME správu o džezovom filme a inzerát (pozvánka na balet). Kultúrou pokračuje SME aj na ďalšej strane, a to celostranovým materiálom Zuzany Uličianskej o scénografovi Borisovi Kudličkovi. Denník N zobrazil na s. 15 celostranový pútač na predplatné. Na s. 16 sa v SME nachádza kultúrny servis (s. 17 potom pokračuje počasím, horoskopmi, komiksom, sudoku a tirážou), v „enku“ je to rozhovor Jany Németh s výtvarníčkou Luciou Doričákovou.

Víkendové prílohy s Lasicom

Piatková príloha Denníka N Víkend je celá, od jej titulnej s. 18, po záverečnú (s. 24) venovaná jubileu Milana Lasicu. Dominuje jej profilový rozhovor, súčasťou je však aj anketa a komentáre rôznych blízkych osôb.
Pre úplnosť, v súvsťažnom sobotňajšom vydaní SME (31. 1.) bola pravidelná príloha Víkend, ktorá sa taktiež od svojej titulky venovala Lasicovmu jubileu, dovedna na troch stranách (taktiež profilový rozhovor).

Denník SME prináša, na rozdiel od „enka“, až tri športové strany (18 - 20). O škótskom derby sa nezmieňuje, dominujú mu články o tenise. Od spolupracovníka Andreja Bučka prináša na s. 20 aktuálne autorské príspevky z grand-slamu Australian Open v Melbourne, hlavným príspevkom je článok Ondreja Gajdoša o tenistke Janette Husárovej, ktorá sa stala trénerkou fedcupového tímu. Tenisu sa týka aj agentúrna správa o semifinále juniorky Mihálikovej na Australian Open. Ďalej sa na s. 19 venuje ľadovému hokeju, krátko volejbalu a futbalu. Stranu dopĺňa výsledkový servis (biatlon, hokej, krasokorčuľovanie, tenis /sic! /, keno). Posledná športová strana (s. 18, berúc do úvahy zaužívaný zvyk čítať pri športových stranách noviny odzadu) obsahuje dva články z medzinárodnému futbalu a hádzanej v Katare. Súčasťou piatkového vydania novín je supplementová príloha SmeŽeny, s life-styleovým obsahom, ktorej ústredným materiálom je rozhovor Natálie Šepitkovej s Michaelou Jacovou, úspešnou mladou podnikateľkou v oblasti inovácií.

Ako ovplyvní príchod nového titulu mediálny trh

Z uvedenej komparácie vyplýva, že hoci oba tituly vychádzajú „z rovnakých koreňov“, formálne i obsahovo sa líšia a prienik je minimálny. Pri hlbšom analyzovaní jednotlivých textov, predovšetkým komentatívnych, sa dá vnímať určitá názorová blízkosť oboch denníkov. Snahu Denníka N odlíšiť sa vidieť v zmene grafiky, dôraze na väčšie témy (hoci aj SME v tomto prípade venovali hlavnej téme dvojstranu, nerátajúc titulku), minimum klasického spravodajstva a personifikáciu nového projektu (pri každom článku je fotka autora). SME sa naopak spolieha na čitateľský návyk, neriskuje a pri svojej doterajšej základni percipientov sa neponáhľa so zmenami. Preto ponúka formát, na ktorí boli zvyknutí, bez ohľadu na to, že jeho obsah tvoria z veľkej časti iní autori.

V čase tvorby tejto analýzy neboli známe oficiálne čísla predajnosti oboch titulov, reso. ich čítanosti na webe. Dá sa očakávať, že čitateľské „elektoráty“ sa do značnej miery prekrývajú, čo sa zrejme prejaví na poklese čitateľov SME.

Nie je bez zaujímavosti, že v situácii presýtenosti slovenského mediálneho trhu došlo namiesto jeho zúženia k jeho rozšíreniu. Či prežijú oba komparované tituly a v akej forme, je otázne. Isté je, že zmeny v mediálnom priestore sa vznikom Denníka N a vynútenou reštrukturalizáciou denníka SME nekončia. Situáciu ovplyvňujú mnohé faktory (nielen záujem oligarchov o toto odvetvie), premenných je príliš veľa a blízka budúcnosť ukáže, čo to bude znamenať pre kvalitu žurnalistiky a pre pomery na mediálnom trhu nielen na Slovenku, ale aj v Európe a vo svete.

Zoznam literatúry:

Andrejčáková, Eva: Odchod je súčasťou silného príbehu. (rozhovor s B. Balogovou) SME (príloha SME 22 rokov), 15. 1. 2015, č. 11. s. 2. ISSN 1335-440X

Frank, Michal: Premiéra nového titulu košice:dnes a jeho komparácia. In. : Médiá a text 5, 2015, zborník z konferencie v príprave, PU, konferencia sa konala 4. 12. 2014

Fulmek, Alexej: Je to predčasné. SME, 15. 10. 2014, č. 237. s. 1. ISSN 1335-440X

Fulmek, Alexej: Príbeh denníka SME. SME (príloha SME 22 rokov), 15. 1. 2015, č. 11. s. 11. ISSN 1335-440X

Kernová, Miroslava: Fulmek reaguje na informácie, že do Petit Press má vstúpiť Penta. omediach.com [online] 8. 9. 2014. Link: http://www.omediach.com/tlac/item/4994-fulmek-reaguje-na-informacie-ze-do-petit-press-ma-vstupit-penta

Kernová, Miroslava: Vo vyhlásení o predaji akcií Petit Pressu nemecký vlastník Pentu nespomína. omediach.com [online] 14. 10. 2014. Link: http://www.omediach.com/tlac/item/5241-vo-vyhlaseni-o-predaji-akcii-petit-pressu-nemecky-vlastnik-pentu-nespomina

Kolesárová, Svetlana: Matúš Kostolný: Držím kolegom palce. SME (príloha SME 22 rokov), 15. 1. 2015, č. 11. s. 5. ISSN 1335-440X

Kolesárová, Svetlana: Peter Vajda: Neprichádza predať do úvahy noviny, ktoré sme zakladali. SME (príloha SME 22 rokov), 15. 1. 2015, č. 11. s. 4. ISSN 1335-440X

Kostolný, Matúš: Prvé noviny. Denník N, 30. 1. 2015, č. 1. s. 1. ISSN1339-844X

Kostolný, Matúš: Život v SME. SME, 15. 10. 2014, č. 237. s. 1. ISSN 1335-440X

Kravčík, Miloš, Piaček, Jozef a kol. : FILIT – Otvorená filozofická encyklopédia. 1999. Link: http://dai.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Analyza+obsahova

Motejlek, Miroslav: Penta Investments se nespokojuje s Trendem a 7 Plus, chce další mediální domy. motejlek.com [online] 8. 9. 2014. Link: http://www.motejlek.com/penta-investments-se-nespokojuje-s-trendem-a-7-plus-chce-dalsi-medialni-domy

Nicholson Tom: Gorila. Bratislava: Dixit 2012. s. 93. ISBN 978-80-971039-1-0

Petková, Zuzana: Predať Petit Press naspäť? To nemá logiku (Majiteľ agentúry SITA Igor Grošaft tvrdí, že v Petit Presse pôsobiť nebude). Trend, 2014, č. 42, s. 14-16. ISSN 1335-0684

Komparované tituly:
Denník N, 30. 1. 2015, č. 1. ISSN1339-844X
SME, 30. 1. 2015, č. 24. ISSN 1335-440X
SME, 31. 1. 2015, č. 24. ISSN 1335-440X

 
7.2.2019 | Autor: Michal Frank | Iné | čítané: 3880 krát | Zdieľať |  
Strecha
Michal Frank
Michal Frank facebook

© Copyright 2000 - 2010 Michal Frank
Design & engine by Vádium s.r.o. 2010 | powered by Tesmur:CMS