frenky.sk

https://frenky.sk/clanok/1086/novinarska_sutaz_ssn_2008.html

Novinárska súťaž SSN 2008

Od oku 2007 udeľoval Slovenský syndikát novinárov ceny v novinárskej súťaži. Celkovo sa uskutočnilo päť ročníkov. Tu je malé ohliadnutie za druhým z nich.

Za roky 2007 až 2010 sa mi podarilo uspieť v Novinárskej súťaži SSN. Po treťom mieste vo svojej kategórii za rok 2007 som sa v nasledujúcom roku tejto dnes už nejestvujúcej súťaže presunul o priečku vyššie.

Vyšiel o tom aj článok v našich novinách:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/4406740/redaktori-korzara-zase-bodovali.html
Vyberám z neho: Druhú priečku v spravodajskej kategórii obsadil Mišo Frank (31). Porotu zaujala jeho séria príspevkov o problémoch samosprávy Veľkého Šariša. "Vlani som bol tretí, teraz druhý, tak som zvedavý na ďalší ročník, " už špekuluje "Frenky".

Tlačová správa s výsledkami z tejto súťaže vyšla tu: http://www.etrend.sk/technologie/ssn-ceny-mercurius-veridicus-ex-slovakia-za-rok-2008-a-novinarska-sutaz-ssn.html

Ponúkam ju v plnom znení:

Ceny Mercurius veridicus ex Slovakia za rok 2008 a Novinárska súťaž SSN

Slovenský syndikát novinárov 13. januára 2009 slávnostne vyhlásil laureátov Ceny SSN Mercurius veridicus ex Slovakia za rok 2008 a výsledky Novinárskej súťaže SSN a Špeciálnej ceny Allianz SP 2008. V oboch prípadoch ide o druhý ročník.
Cena SSN Mercurius veridicus ex Slovakia za rok 2008
Názov Ceny SSN je viac ako symbolický. Nielenže Merkur bol v rímskej mytológii poslom bohov, ale Mercurius veridicus ex Hungaria (Pravdomluvný posol z Uhorska) boli prvé známe noviny vydávané na Slovensku i v celom Uhorsku. Prvý raz vyšli v levočskej brewerovskej tlačiarni v júli 1705.
O laureátoch rozhodovali výlučne novinári – členovia SSN. V prvom kole navrhovali kandidátov na ocenenia, z tých päťčlenná nominačná komisia pod vedením Jozefa Vatrála vybrala po troch na každú cenu. O definitívnych výsledkoch opäť rozhodli členovia SSN hlasovaním za týchto kandidátov.
Cena SSN Mercurius veridicus ex Slovakia sa udeľuje vo dvoch oblastiach, za celoživotné dielo a za osobitný tvorivý novinársky počin. V prvom ročníku, teda za rok 2007 cenu získali: Luboš Šefčák za celoživotné dielo a Martin Hric za novinársky čin.
Za rok 2008 boli nominovaní: Štefan Horský, Slavo Kalný a Ľudmila Netíková za celoživotné dielo a Juraj Fellegi, Zlatica Puškárová a Katarína Začková s kolektívom Reportérov STV za osobitný tvorivý čin roka. Laureáti získavajú okrem diplomu aj finančnú odmenu, laureát Ceny SSN za celoživotné dielo získava originálnu sklenenú sošku. Jej autorom je Mgr. Art. Slavomír Bachorík.
Mgr. Art. Slavomír Bachorík – absolvent odborov Sklárske výtvarníctvo a Kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pôsobí ako pedagóg na Strednej škole scénického výtvarníctva. Pre svoju umeleckú tvorbu využíva sklo, železné a neželezné kovy, meď, mosadz, striebro, zlato, polodrahokamy, kamene, drevo, keramiku, bronz, textil a plasty. Vystavoval šestnásťkrát doma i v zahraničí.

Novinárska súťaž SSN a Špeciálna cena Allianz SP 2008
Do súťaže sa prihlásilo 103 autorov s 250 príspevkami. (V predchádzajúcom ročníku 70 auto-rov so 166 príspevkami.) Práce hodnotili dve poroty: porota pre práce uverejnené v printových médiách a v internetových novinách pracovala pod vedením Ivice Ondrejičkovej, porota pre práce uverejnené v rozhlase a televízii pracovala pod vedením Jána Füleho. O udelení Osobitnej ceny za investigatívny príspevok a Špeciálnej ceny Allianz SP v súlade so štatútom súťaže rozhodovala komisia súťaže pod vedením predsedníčky SSN Zuzany Krútkej.

Osobitná cena za investigatívny príspevok – môže byť udelená iba jedna. Poroty majú právo navrhnúť prácu, ktorá svojím kvalitným spracovaním ovplyvnila postoj verejnosti k téme. Príspevok, ktorý cenu získa, je vyňatý z hodnotenia vo svojej kategórii.
Špeciálna cena Allianz SP – cieľom je oceniť príspevky, ktoré fundovane a formou zodpovedajúcou príslušnému médiu sprostredkovávajú občanom témy zo širokej oblasti poistenia a poisťovníctva.
Osobitná prémia pre mladého novinára – poroty majú právo udeliť v každej kategórii (spravodajstvo, analytické žánre, beletristické žánre a novinárska fotografia) a pre každé médium (tlač, rozhlas, televízia, internetové noviny) jednu prémiu pre mladého novinára do 27 rokov.

Výsledky Novinárskej súťaže SSN a Špeciálnej ceny Allianz SP 2008

Osobitná cena za investigatívny príspevok: Anna Lajmonová – za články Kedysi Suchohorčanov bili iní, teraz sa bijú sami a V Suchohorskom urbáre sa vraj drevo píli, ako keď sa v jeseni stína kapusta, Regionálne noviny ORAVEC

Špeciálna cena Allianz SP: Izabela Nagyová – za článok o euro „Čas je najväčšou výzvou – aj poistenie a poistné zmluvy čakajú na euro“ s prihliadnutím aj na ďalšie články týkajúce sa poisťovníctva, časopis Investor.

Kategória I. spravodajstvo (riport, správa, dialogizovaná správa)
PRINTOVÉ MÉDIÁ
1. miesto Vladimír Turanský, Hospodárske noviny
2. miesto: Michal Frank, Prešovský KORZÁR
3. miesto: Veronika Folentová, študentka žurnalistiky, za články uverejnené v denníku SME Osobitná prémia pre mladého novinára do 27 rokov: Veronika Čorňáková, Prešovský KORZÁR
ROZHLAS
V tejto kategórii nebol prihlásený ani jeden príspevok.
TELEVÍZIA
1. miesto Martina Dratvová, TV Markíza
2. miesto Alžbeta Vlková, TA3
3. miesto Ruslana Kurilcová, TV JOJ
INTERNETOVÉ NOVINY
1. miesto: Danka Capáková, TASR
2. a 3. miesto neboli udelené.
Osobitnú prémiu pre mladého novinára porota neudelila.

Kategória II. analytické žánre (komentár, analýza, publicistické interview, investigatíva, recenzia)
PRINTOVÉ MÉDIÁ
1. miesto: Jaroslav Vrábeľ, Košický KORZÁR
2. miesto: Lýdia Brabcová, Šarm
3. miesto: Felícia Borkonkayová, Život
3. miesto: Miroslava Dírerová, MY - Turčianske noviny
Osobitná prémia pre mladého novinára do 27 rokov: Barbora Prekopová, MY – Trenčianske noviny
ROZHLAS
1. miesto: Gabriela Horečná, Rádio Regina Bratislava
2. miesto: Marcel Hanáček a Janka Bleyová, Rádio Slovensko Bratislava
3. miesto Mária Grebeňová Laczová, Rádio Slovensko Bratislava
Osobitnú prémiu pre mladého novinára porota neudelila.
TELEVÍZIA
1. miesto Ján Pasiar, TV Markíza
2. miesto Dušan Károlyi, TV Markíza
3. miesto Veronika Tóthová, TV JOJ
3. miesto Peter Bielik, TA3
Osobitnú prémiu pre mladého novinára porota neudelila.
INTERNETOVÉ NOVINY
1. miesto porota neudelila
2. miesto: Soňa Junasová, hiking.sk
Osobitná prémia pre mladého novinára do 27 rokov: Erik Kapsdorfer, webjournal.sk

Kategória III. beletristické žánre (reportáž, fejtón, esej, besednica, causerie, glosa, črta)
PRINTOVÉ MÉDIÁ
1. miesto: Peter Kubínyi, Žurnál
2. miesto: Ľuba Lesná, The Slovak Spectator
2. miesto: Beáta Hybáčková, Život
3. miesto: Milan Grejták, Šarm
3. miesto: Alžbeta Linhardová, Košický večer
Osobitná prémia pre mladého novinára do 27 rokov: Jana Ogurčáková, KORZÁR
ROZHLAS
1. miesto Jozefína Mikovínyová, Rádio Regina Banská Bystrica
2. miesto Tatiana Linetová, Rádio Regina Bratislava
3. miesto Andrea Fecíková, Rádio Regina Košice
Osobitnú prémiu pre mladého novinára porota neudelila.
TELEVÍZIA
1. miesto porota neudelila.
2. miesto Peter Navrátil STV Košice
3. miesto Mária Abrahámová a Petr Bohuš TA3
Osobitnú prémiu pre mladého novinára porota neudelila.
INTERNETOVÉ NOVINY
Porota neudelila ani jednu cenu.
Kategória IV. Novinárska fotografia
1. miesto: Alan Hyža, Žurnál
2. miesto porota neudelila.
3. miesto: Tomáš Benedekovič, SITA Osobitnú prémiu pre mladého novinára porota neudelila.

Cena SSN Mercurius veridicus ex Slovakia za rok 2008

O laureátoch

Cenu Mercurius veridicus ex Slovakia za celoživotné dielo za rok 2008 získal na základe hlasovania členov SSN vynikajúci dodnes autorsky činný novinár a spisovateľ Slavo Kalný.
Narodil sa vo Veľkom Rovnom 27. apríla 1929. Vyrastal v Ilave a Trenčíne. Patrí medzi prvých štyroch absolventov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku – diplom s titulom promovaný filológ si v Aule Univerzity Komenského prevzal v roku 1956. Témou jeho diplomovej práce bola reportáž.
Už počas štúdia na Filozofickej fakulte UK nastúpil do mládežníckeho denníka Smena a bol mu verný do roku 1969, keď ho z politických dôvodov, najmä pre principiálny nesúhlas so vstupom okupačných vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie, z redakcie vyhodili a vyše roka nemohol nájsť zamestnanie. Slavo Kalný patrí medzi reportérske legendy 60. rokov.
Zo Smeny vyhodený Slavo Kalný zakotvil v Slovenskom rozhlase a stal sa renomovaným autorom v oblasti umelecko-dokumentárnej tvorby. „Zašitý“ v rozhlase nemohol publi-kovať pod vlastným menom a nemal možnosť prehovoriť do mikrofónu. Zasvätení ho spoznali pod pseudonymom Karol Ilavský. Jedným z jeho vrcholných tvorivých činov bol prvý rozhlasový seriál v bývalom Československu Čo nového, Bielikovci. Aj na dôchodku od roku 1989 dodnes sa prezentuje ako skvelý publicista, rozhlasový tvorca a významný autor literatúry faktu na voľnej nohe.
Zaslúžene získal viaceré ocenenia, medzi nimi cenu Vojtecha Zamarovského (2002) a štyrikrát česko-slovenskú cenu Egona Ervína Kischa (2003, 2004, 2006 a 2007). Nemožno nespomenúť jeho Pánov novinárov 1 a 2, dvojdielnu učebnicu novinárstva sui generis, v ktorej sa usiluje objektívne analyzovať tvorbu a poctivo zhodnotiť dvadsať-jeden novinárskych osobností, ich prínos pre slovenskú žurnalistiku. Ako nositeľ ceny Mercurius veridicus ex Slovakia vstupuje Slavo Kalný do pomyselnej siene novinárskej slávy. Deje sa tak na prahu jeho významného životného jubilea, ku ktorému budúcemu osemdesiatnikovi želáme pevné zdravie, nevysychajúci prameň inšpirácie a veľa tvorivých síl.
Cenu Mercurius veridicus ex Slovakia za novinársky čin roka 2008 získala na základe hlasovania členov SSN Katarína Začková a tím relácie Reportéri STV.
Relácia vstúpila na obrazovky v januári 2004 s ambíciou priniesť na obrazovku verejno-právnej televízie kvalitnú a konkurencieschopnú investigatívnu a občiansku publicistiku.
Katka Začková je od začiatku členkou jeho timu, od januára 2007 do októbra 2008 ho viedla. Je malým zázrakom, že sa v prostredí, ktoré neustále čelí politickým tlakom, ekonomickej kríze, neujasnenosti programovej koncepcie, darí tvoriť reláciu s klasickými črtami verejnej služby. Reláciu, ktorá obhajuje verejný záujem odhaľovaním podvodov, lží a klamstiev a často fatálnych chýb kompetentných. V dobe, keď sa zdá, že sa žurnalistika mení na svoju karikatúru, že pravdivú reflexiu sveta okolo nás nik nepotrebuje a nechce, Reportéri STV robia svoju prácu dobre. Sú nositeľmi viacerých cien a nominácií Novinárskej ceny OSF a Literárneho fondu.
Katarína Začková v tíme naďalej pracuje – ako redaktorka, režisérka a moderátorka. Tím dnes pracuje v zložení Ivan Brada, Lýdia Kokavcová, Juraj Mravec, Ladislava Šustová, Leo Henzélyi, Peter Janků a Martina Kubányová.
Slovenský syndikát novinárov
V Bratislave 13. januára 2009

Foto: SSN
(na fotografii z Bratislavy s ocenenou kolegyňou Veronikou Čorňákovou a vtedajšou predsedníčkou SSN Zuzanou Krútkou)

 
25.11.2015 | Pridal: Michal Frank | Iné | čítané: 3787 krát